Jämställdhet T-shirts

Vi älskar människor och t-shirts!
Få plagg är så bra bärare av budskap, uttryck, uttalanden och ståndpunkter som en t-shirt.

I den här kategorin hittar du t-shirts för kvinnor med stödjande budskap för flera typer av jämlikhet och jämställdhet, ämnen som (tyvärr) kan ses som en evig aktualitet. Genom att bära dessa t-shirts kan du uttrycka ditt stöd för jämlikhet (och jämställdhet) mellan könen, rätten att älska vem du vill (oavsett kön), kvinnlig styrka och förmåga, rätten till fysisk och mental integritet, alla människors lika värdet oavsett etnicitet, hudfärg och så vidare. Kort sagt; alla typer av mänskliga rättigheter som i en perfekt värld skulle vara självklara för alla.

Vi uppmuntrar stolt alla tjejer och kvinnor att hylla människors både gemenskap och olikheter genom en (eller varför inte flera??!!) av dessa t-shirts!

Dina senaste produkter